O nás - Alergologie Slavkov s.r.o.
Alergologie a klinická imunologie Slavkov u Brna a Bučovice

Firma: Alergologie Slavkov s.r.o.
Jednatel: MUDr. Lenka Červinková

IČO: 07683014
Webové stránky: www.alergologieslavkov.com

 
Lékařka: MUDr. Lenka Červinková
 

vzdělání:

 •    r. 1999 promoce Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 •    r. 2002 specializace v oboru pediatrie I. stupně (Brno)
 •    r. 2006 Licence pro výkon soukromé praxe , pro výkon funkce odborného zástupce
     a poskytování poradenských služeb v oboru Dětské lékařství 
 •    r. 2007 specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství 
 •    r. 2014 specializovaná způsobilost v oboru Alergologie a klinická imunologie ( Praha)
 •    r. 2015 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
     v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování
     poradenských služeb v oboru Alergologie a klinická imunologie 
 •    Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ( aktuální s platností do 31.3.2025)
 •    FCE - First Certificate in English ( r.1998 Velká Británie, Cambridge)
 •    je členkou Pracovní skupiny pro potravinovou alergii ČSAKI

 

 

praxe:

 •    r. 1999 - 2008 dětské odd. Nemocnice Vyškov
 •    od r. 2008 - dosud ambulance alergologie a klinické imunologie
     ve Slavkově u Brna a v Bučovicích
 
 
Zdravotní sestra: Karolína Klimešová

vzdělání: 
 • r. 2007 dokončení SZŠ - obor všeobecná sestra 
 • příprava - Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy

 

praxe:

 • 2007-2008 ortopedická klinika FN Brno
 • 2009-2022 stomatologické centrum
 • od r. 2022 ambulance Alergologie a klinické imunologie
 • ve Slavkově u Brna a v Bučovicích